اولین چکامه از دفتر «عاشقانه‌های خرکی»:

 

الاغ که نیستم

می‌فهمم که گفته: «خرت به چند؟»

-              : $ 10 million

گفتی: «دراز گوش فروش نئی جانا

عیب کار این‌جاست»

تو نمی‌فهمی

 

 

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0