بند دوم:

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ زندگی می‌کند.

فیل، بزرگ می‌میرد.

 

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0